Corona virus

De ontwikkelingen in de praktijk rondom het Corona virus

Update 23-3-2020

Als praktijk houden wij de ontwikkelingen van het Corona virus nauwlettend in de gaten. Vandaag (23-3-2020) zijn helaas nieuwe en strengere richtlijnen en maatregelen aangekondigd. Hierdoor is het niet meer mogelijk om de behandelingen in de logopediepraktijk zelf te laten plaatsvinden.

Zoals eerder aangegeven is de praktijk er klaar voor om de logopedische behandelingen gewoon voort te zetten, ook als het tijdelijk niet mogelijk is de praktijk te bezoeken.

Telelogopedie

Vanaf dinsdag 24 maart zullen alle logopedische behandelingen via Telelogopedie, online en op afstand voortgezet worden. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop de scholen momenteel ook op afstand lesgeven.

Telelogopedie wordt net als ‘gewone’ logopedie vergoed vanuit de basisverzekering. Wij zullen gaan starten met het programma Zoom, maar kan eventueel ook via Whatsapp, Skype of Teams. We proberen samen naar de beste oplossing te zoeken.

Voor ons is dit ook nieuw. Wij zetten in ieder geval onze schouders eronder en samen zullen we kijken hoe we de logopedie zo praktisch mogelijk kunnen blijven invullen.

Wij zullen contact met u opnemen om te bespreken in hoeverre wij op deze manier de logopedische behandeling kunnen blijven voortzetten.

In verband met de veranderlijke situatie rondom Corona, raden wij aan onze website in de gaten te houden. Bij vragen en/of zorgen kunt u contact opnemen met de logopedisten in de praktijk.

Team Logopedie Centrumwaard