Corona virus

De ontwikkelingen in de praktijk rondom het Corona virus

Update 25-5-2020

Als praktijk houden wij de ontwikkelingen rondom het Corona virus nauwlettend in de gaten. Afgelopen week zijn de richtlijnen en maatregelen gelukkig weer enigszins versoepeld. De basisscholen en kinderdagverblijven zijn weer gestart. Als praktijk hebben wij ook besloten om weer geleidelijk te gaan het starten met de behandelingen in de praktijk.

Voordat er een fysieke afspraak kan plaatsvinden, zal er eerst contact worden opgenomen door de behandelend logopedist voor enkele korte vragen. Naar aanleiding van dat gesprek bepalen we de vervolgstappen. Als de cliënt/ het kind, of eventuele gezinsleden, symptomen heeft van corona, dan stellen we de behandeling even uit. Als het voor de zorg van de cliënt/ het kind noodzakelijk is en het ook veilig en verantwoord kan, plannen we een behandeling in de praktijk.

Belangrijk is dat we ons samen houden aan de volgende (hygiëne-)regels:

  • Bij symptomen van neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts kan de afspraak niet doorgaan
  • Kom niet eerder dan 5 minuten op de locatie en wacht buiten. De logopedist zal de cliënt/ het kind bij de deur ophalen.
  • Geen handen schudden en zo min mogelijk in de praktijk aanraken
  • De handen worden voor aanvang van de behandeling gewassen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • De cliënt/ het kind zit aan tafel; de ouder/ begeleider zit indien noodzakelijk op minimaal 1.5 meter op een klaargezette stoel.
  • In de praktijk houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.
  • We stoppen op tijd en wij vragen dan ook of u de praktijk zo snel mogelijk weer wilt verlaten, zodat cliënten, kinderen en ouders/ begeleiders elkaar niet tegenkomen.

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: de behandelend logopedist bepaalt welke logopedische zorg mogelijk is. Bedankt voor uw begrip voor de maatregelen.

Telelogopedie

Wij zullen voorlopig de logopedische behandelingen ook voortzetten via Telelogopedie, online en op afstand voortgezet worden. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop de scholen momenteel ook op afstand lesgeven.

Telelogopedie wordt net als ‘gewone’ logopedie vergoed vanuit de basisverzekering. Wij zullen gaan starten met het programma Zoom of Microsoft Teams. We proberen samen naar de beste oplossing te zoeken.

Wij zullen met u bespreken in hoeverre wij op deze manier de logopedische behandeling kunnen blijven voortzetten.

In verband met de veranderlijke situatie rondom Corona, raden wij aan onze website in de gaten te houden. Bij vragen en/of zorgen kunt u contact opnemen met de logopedisten in de praktijk.

Team Logopedie Centrumwaard