16 augustus 2016

Chantal gaat praktijk verlaten

Dit voorjaar is onze collega Chantal bevallen van een prachtige en gezonde zoon, Youri. Hierdoor heeft zij het drukker thuis gekregen en heeft ervoor gekozen om minder te gaan werken. Wij begrijpen dit natuurlijk maar vinden het wel heel jammer dat zij onze praktijk gaat verlaten.

afscheid-chantal
Afscheidsetentje van Chantal met het gehele team in Bergen
Chantal gaat praktijk verlaten
16 juli 2016

Dorien Harder heeft workshop Spreekbeentje gevolgd

In juli 2016 heeft Dorien de workshop “Spreekbeentje” gevolgd.  Het spreekbeentje is een praktisch en doelmatig hulpmiddel bij de stem- en spraaktraining. Het is een kunststof staafje dat losjes tussen de tanden wordt gehouden tijdens de spraakoefeningen. Het gebruik van het spreekbeentje vergroot de bewustwording van lip-, kaak-, gehemelte- en tongpositie. Deze bewustwording is een eerste stap in de verbetering van de articulatie en de stemgeving.  Klik hier voor meer informatie over het spreekbeentje:

4 maart 2016

Esther en Ilse doen cursus Stemtherapie bij kinderen

In februari 2016 hebben Esther Hegeman en Ilse van der Schaaf de cursus Stemtherapie bij kinderen gevolgd.

Wij komen in de logopediepraktijk geregeld het probleem van heesheid bij kinderen tegen. Ilse en Esther hebben een uitgebreide cursus stemtherapie bij kinderen gevolgd om nog beter te kunnen vaststellen of deze kinderen logopedie nog hebben. De therapie bestaat uit diverse adem-, stem- en ontspanningsoefeningen die in spelvorm aangeboden worden.

Heeft uw kind last van stemproblemen en heesheid neem dan contact met ons op voor hulp en advies.

4 maart 2016

Esther Hegeman doet cursus Stemtherapie

In januari 2016 heeft Esther Hegeman de cursus Stemtherapie bij beroepssprekers gevolgd.

Aan het stemgebruik bij beroepssprekers worden speciale eisen gesteld. Sommige sprekers hebben regelmatig klachten over hun stem. Soms ontstaan er afwijkingen aan de stemplooien ten gevolge van verkeerd adem- en stemgebruik. In andere gevallen is er alleen maar sprake van inefficiënt stemgebruik. Stemtherapie van een gespecialiseerde logopedist kan hier bij uitstek bij helpen. Esther Hegeman is één van deze logopedisten in Logopediepraktijk Butterhuizen in Heerhugowaard, die u graag verder helpen en adviseren als u beroepsmatige stemproblemen heeft

4 maart 2016

Ilse van der Schaaf heeft cursus PROMPT gedaan

In oktober 2015 heeft Ilse van der Schaaf de cursus PROMPT succesvol afgerond.

PROMPT is is een therapie waarbij de logopedist het kind laat voelen wat hij/zij moet doen om een bepaalde klank te maken. Hierbij helpt de logopedist de patiënt met het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen. De cliënt bouwt zo een referentie op van het bewegingspatroon van de klank en kan daarmee vervolgens het bewegingspatroon van de klank zelf oproepen.

De PROMPT techniek vormt hiermee een waardevolle toevoeging voor het logopedisch handelen bij spraakstoornissen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen. Deze therapie helpt bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Klik hier voor meer info over Prompt

1 juli 2015

Logopediepraktijk Butterhuizen heeft kwaliteitstoets behaald

Op 1 juli 2015 heeft Logopediepraktijk Butterhuizen, als eerste praktijk in Heerhugowaard en omgeving, de vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie behaald. Dit is een onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de praktijk.

De toets is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de processen en dienstverlening binnen de logopediepraktijk. Gedurende de uitvoering van de Kwaliteitstoets Logopedie krijgt de praktijk inzicht in het kwaliteitsniveau van de praktijk in de breedste zin van het woord.

Kwaliteitstoets Logopedie

Ons team besloot om de Kwaliteitstoets Logopedie vrijwillig aan te gaan, zodat duidelijk kon worden op welk niveau de praktijk staat. Dat bleek van uitstekend niveau, want de toets werd glansrijk, met een 100% score, doorstaan.

Het laten afnemen van deze kwaliteitstoets door HealthCare Auditing is een logische stap in het proces van continue kwaliteitsverbetering waarvoor wij als team van logopedisten staan. Fijn om te weten dat wij logopedische zorg van de hoogste kwaliteit aan onze cliënten kunnen geven!

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kunt u altijd contact met ons opnemen.

4 mei 2015

HALVE MARATHON BERLIJN

Zondag 29 maart heeft Dorien Harder de halve marathon van Berlijn gelopen. Het team waarmee zij liep werd o.a. gesponsord door onze praktijk, Logopediepraktijk Butterhuizen. Het was een geslaagde wedstrijd en een erg gezellig weekend!

Deze halve marathon is mogelijk gemaakt door Logopediepraktijk Butterhuizen Heerhugowaard

 

HALVE MARATHON BERLIJN
4 mei 2015

SCHOLING OMFT

12 en 13 maart heeft Dorien een scholing gevolgd over Oral-Myo Functional Therapie (OMFT).

De vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk aan foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen of slissen. Oro-myofunctionele therapie is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.

Het doel van deze OMFT therapie is:

– het afleren van afwijkend mondgedrag (zoals duimzuigen, vingerzuigen, speenzuigen, liplikken, open mondgedrag);
– het aanleren van een correcte tongpositie in rust;
– aanleren van een correcte slik;
– verbeteren van de articulatie, waarbij met name de uitspraak van de t, d, l, n, r, s en z verbeterd wordt;
– het aanleren van lipsluiting.

 

afwijkende mondgewoonten 1

Meer informatie? Klik hier voor de folder ‘Afwijkende mondgedrag’ of neem een kijkje op: www.omft.info.nl

SCHOLING OMFT
18 januari 2015

Chantal de Wit presenteert haar boek

Tijdens het NVLF-congres heeft logopediste Chantal haar nieuwe boek ‘communicatieve taaltherapie voor kinderen’ gepresenteerd. Dit boek biedt praktische werkvormen voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen.

Communicatieve taaltherapie

In oktober 2013 is het het boek Communicatieve taaltherapie voor kinderen uitgekomen. Dit boek is geschreven door logopediste Chantal samen met twee collega logopedisten. De logopedische behandeldoelen staan hierin per thema uitgewerkt voor de woordenschat, de zinsbouw en het gebruik van de taal. Het boek is geschreven voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of taalachterstand en sluit aan bij de dagelijkse belevenissen van een kind.

Chantal de Wit presenteert haar boek
1 januari 2015

Dorien Harder in NHD

Dorien Harder geeft uitleg over contracten met zorgverzekeraars

In een interview met het Noord-Hollands Dagblad legt Dorien Harder uit waarom de logopedie-praktijk geen contracten afsluit met een aantal grote zorgverzekeraars. Door de wurgcontracten te tekenen kan de kwaliteit en de continuïteit van de praktijk niet gegarandeerd worden.

Lees hier het hele artikel