Preverbale logopedie

Preverbale logopedie is logopedie voordat het spreken begint.

Als een zuigeling problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, of een jong kind problemen heeft met het eten van de lepel of het leren kauwen kan hij/zij aangemeld worden voor pre(verbale) logopedie. Dit gaat altijd via een verwijzing van een arts (bijvoorbeeld een huisarts of een kinderarts). Dit laatste is belangrijk, omdat eerst nagegaan moet worden of er geen onderliggende medische problemen zijn die de moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.
Het stimuleren/begeleiden van het niet of onvoldoende op gang komen van de communicatieve ontwikkeling bij (zeer) jonge kinderen wordt ook tot de preverbale logopedie gerekend.

 

poster preverbale logopedie2

 

Preverbale logopedie is bestemd voor baby’s en jonge kinderen die moeite hebben met:
• drinken uit de borst
• drinken uit de fles
• eten van de lepel
• kauwen
• slikken
• drinken uit de beker
• controle van speeksel (overmatig kwijlen)
• de communicatie

Heeft je kindje problemen met eten en drinken of komt het spreken niet op gang? Neem dan contact met ons op. Logopediepraktijk Centrumwaard kan je helpen om het eten en drinken gemakkelijker en plezieriger te laten verlopen.

Meer lezen: http://www.logopedie.nl/site/eet-_en_drinkstoornissen_bij_kinderen

Kijk ook eens op http://www.prelogopedie.nl