Kwaliteit

Kwaliteit en deskundigheid

Het verlenen van de beste zorg aan onze cliënten heeft onze hoogste prioriteit. Daarom hechten we veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid. Wij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici. Wij zijn ook lid van de beroepsvereniging NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). En tenslotte zijn we lid van een kwaliteitskring. We blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie. Deskundigheidsbevordering vindt plaats door vakinhoudelijke bij- en nascholing.

Kwaliteitstoets Logopedie

Op 22 juni 2019 jl. heeft Logopedie Centrumwaard voor de derde keer de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie behaald.

Deze toets is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de werkwijze en dienstverlening binnen de logopedie. Gedurende de uitvoering van de Kwaliteitstoets Logopedie krijgt de praktijk inzicht in het kwaliteitsniveau van de praktijk in de breedste zin van het woord.

Ons team besloot 4 jaar geleden al om, als eerste praktijk in de regio Heerhugowaard eo, de Kwaliteitstoets Logopedie vrijwillig aan te gaan. Op deze manier werd duidelijk op welk niveau de praktijk stond. Ook deze keer bleek de kwaliteit van de praktijk van uitstekend niveau! De toets werd namelijk glansrijk, met een 100% score doorstaan.

Het laten afnemen van deze kwaliteitstoets door het onafhankelijke buro HealtCare Auditing is een logische stap in het proces van continue kwaliteitsverbetering. Fijn om te weten dat wij logopedische zorg van de hoogste kwaliteit aan onze cliënten kunnen geven!

HCA-Kwaliteitstoets-2017-2019

Klanttevredenheidsonderzoek

Kwaliteit is voor onze praktijk zeer belangrijk. De ervaring van onze cliënten is van essentieel belang om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
Het meetbureau QDNA verstuurt vragenlijsten naar onze cliënten die uitbehandeld zijn.
De gegevens worden volledig anoniem behandeld.