Kwaliteit

Kwaliteit en deskundigheid

Het verlenen van de beste zorg aan onze cliënten heeft onze hoogste prioriteit. Daarom hechten we veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid. Wij staan ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici. Wij zijn ook lid van de beroepsvereniging NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). En tenslotte zijn we lid van een kwaliteitskring. We blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie. Deskundigheidsbevordering vindt plaats door vakinhoudelijke bij- en nascholing.

Klanttevredenheidsonderzoek

Kwaliteit is voor onze praktijk zeer belangrijk. De ervaring van onze cliënten is van essentieel belang om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.
Het meetbureau QDNA verstuurt vragenlijsten naar onze cliënten die uitbehandeld zijn.
De gegevens worden volledig anoniem behandeld.