Kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie kunnen moeite hebben met:

• Het verschil horen tussen klanken als m/n, p/b, eu/ui
• De uitspraak van onbeklemtoonde stukjes in een woord (bijvoorbeeld ge-, be-)
• Rijmen
• Horen van de afzonderlijke klanken in een woord (bijvoorbeeld welke klank hoor je vooraan in het woord)
• Hakken en plakken (auditieve analyse en –synthese)
• Het inprenten van reeksen, zoals de dagen van de week, tafels, spellingregels
• Het onthouden van versjes
• De klanken in de juiste volgorde te zetten (‘kruk’ wordt ‘kurk’)
• Het gesproken woord te onthouden. Visuele ondersteuning geeft vaak verbetering
• De letters goed te schrijven (‘ui’ wordt ‘iu’)
• Het lezen van woordrijtjes

Heeft je kind problemen met bovenstaande punten of loopt het vast in het lees- en spellingproces op school, neem dan contact op met Logopedie Centrumwaard. Nadat wij de hulpvraag samen hebben besproken, zal er gestart worden met een uitgebreid onderzoek naar de taalontwikkeling, klankontwikkeling en fonologische vaardigheden.
Voor een uitgebreid dyslexieonderzoek werken wij samen met orthopedagogenpraktijk Athena.

 

Kijk hier het filmpje van Klokhuis.

Bekijk hier het filmpje over Dyslexie

play