Dyslexie/lees- en spellingproblemen

Dyslexie behandeling

Veel kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden ontwikkelen op latere leeftijd lees- en/of spellingproblemen. Dyslexie is een specifieke taalontwikkelingsstoornis, waardoor de ontwikkeling van het lezen en spellen moeizaam verloopt. Er is veel extra oefening nodig om het lezen en spellen aan te leren. Daarom is het belangrijk dat problemen met lezen en spellen zo vroeg mogelijk worden ontdekt.

Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

 

 

 

Kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie kunnen moeite hebben met:

• Het verschil horen tussen klanken als m/n, p/b, eu/ui
• De uitspraak van onbeklemtoonde stukjes in een woord (bijvoorbeeld ge-, be-)
• Rijmen
• Horen van de afzonderlijke klanken in een woord (bijvoorbeeld welke klank hoor je vooraan in het woord)
• Hakken en plakken (auditieve analyse en –synthese)
• Het inprenten van reeksen, zoals de dagen van de week, tafels, spellingregels
• Het onthouden van versjes
• De klanken in de juiste volgorde te zetten (‘kruk’ wordt ‘kurk’)
• Het gesproken woord te onthouden. Visuele ondersteuning geeft vaak verbetering
• De letters goed te schrijven (‘ui’ wordt ‘iu’)
• Het lezen van woordrijtjes

 

Dyslexie behandeling

 

Heeft je kind problemen met bovenstaande punten of loopt het vast in het lees- en spellingproces op school, neem dan contact op met Logopediepraktijk Butterhuizen. Nadat wij de hulpvraag samen hebben besproken, zal er gestart worden met een uitgebreid onderzoek naar de taalontwikkeling, klankontwikkeling en fonologische vaardigheden.
Voor een uitgebreid dyslexieonderzoek werken wij samen met orthopedagogenpraktijk Athena.

 

Bekijk ook dit filmpje van het Klokhuis over Dyslexie!

 

Taal in blokjes
Tijdens de behandeling maken wij onder andere gebruik van de methode Taal in Blokjes. Dit is een taalkundige methode die uitgaat van de klankstructuur in de Nederlandse taal. De kracht van deze methode is de visuele ondersteuning die het geeft bij het horen van de klanken. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd. Kinderen vinden het leuk om met deze methode te werken, ook omdat ze na een lange periode van frustratie ontdekken hoe de Nederlandse taal in elkaar steekt. (klik op de afbeelding voor meer informatie)

taal in blokjes

 

 

 

 

Meer informatie over dyslexie:
http://www.logopedie.nl/site/dyslexie