Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld.

Gebruik

Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten, bij wet verplicht deze code te gebruiken bij signalen van geweld. De code beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) heeft een eigen meldcode opgesteld. Onze meldcode is hierop gebaseerd. Tevens hebben alle logopedisten binnen onze praktijk scholing gevolgd omtrent het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.