Oorzaken problemen bij meertaligheid:

• Er is sprake van een taalprobleem in de moedertaal. Deze kinderen hebben moeite om de moedertaal te leren en zodoende ontstaat er ook een probleem in het leren van de tweede taal.
• Er kan ook een achterstand in de tweede taal ontstaan omdat het kind in de eerste levensjaren alleen de moedertaal heeft gehoord en gesproken. Op het moment dat het kind naar de peuterspeelzaal gaat of de basisschool is er eerst nog een achterstand in de tweede taal.

 

Als je twijfelt aan de taalontwikkeling van je kind, kan Logopediepraktijk Centrumwaard je helpen. Door middel van verschillende onderzoeken kunnen wij de taalontwikkeling vergelijken met leeftijdsgenoten die ook meertalig zijn opgevoed. Dit gebeurt met leuk en uitdagend spelmateriaal. Ook voor adviezen over de taalontwikkeling van je kind kun je bij ons terecht. Neem gerust contact met ons op.

 

Meer informatie over meertaligheid:
http://www.logopedie.nl/bestanden/nvlf/webwinkel/Artikelen/folder_meertaligheid_2009_website.pdf