Taal en Taalontwikkeling

Kinderen kunnen tijdens hun taalontwikkeling een vertraging oplopen. Je spreekt van een taalachterstand wanneer een kind in zijn taal duidelijk achterblijft bij zijn leeftijdgenootjes. Ook kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis. De taalontwikkeling verloopt dan anders dan gemiddeld.

Dit zijn belangrijke signalen bij taalachterstand:

• je kind kent weinig woorden
• je kind heeft moeite om op een woord te komen
• je kind is slecht verstaanbaar
• je kind maakt veel fouten bij het maken van zinnen
• je kind maakt erg korte zinnen
• je kind begrijpt anderen vaak niet
• je kind lijkt niet te luisteren
• je kind is erg stil en praat weinig
• je kind wordt boos als het niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt

Oorzaken vertraagde taalontwikkeling:

Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals:

• slechthorendheid
• ontwikkelingsachterstand
• autisme en aanverwante stoornissen
• syndroom van Down
• meertaligheid
• hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeval
• onbekende oorzaak

Als je twijfelt aan de taalontwikkeling van je kind, kan Logopedie Centrumwaard je helpen, neem dan contact met ons op.

Door middel van verschillende onderzoeken kunnen wij de taalontwikkeling vergelijken met leeftijdsgenoten. Dit gebeurt met leuk en uitdagend spelmateriaal. Ook voor adviezen over de taalontwikkeling van je kind kun je bij ons terecht. In de behandeling werken wij o.a. op de speelse manier zoals beschreven in het boek Communicatieve Taal Therapie voor kinderen, geschreven door onze collega, Chantal de Wit.

 

Waarom is voorlezen zo belangrijk?

Wat is leuk om voor te lezen in welke fase van de ontwikkeling? Hoe kun je voorlezen nog leuker maken? Hoe kom je aan leuke boeken? Deze videoworkshop voor ouders en verzorgers gaat over…. de magie van voorlezen!

 

De normale taalontwikkeling:

Wat is een taalontwikkelingsstoornis?

Communicatieve taaltherapie:

Brochure Tips over een goede taalontwikkeling: