Logopedie volwassenen

Taal

Er kunnen problemen ontstaan op het gebied van taal. Bijvoorbeeld door een neurologische aandoening zoals een herseninfarct of een hersenaandoening kan de functie van de taal achteruit zijn gegaan. Er kunnen dan stoornissen ontstaan in het begrijpen van de taal en/of in het produceren van de taal (afasie).

Meer lezen: http://www.logopedie.nl/site/taal

Heeft u problemen met de taal? Neem dan contact met ons op.

Spraak

Voorbeelden van spraakproblemen zijn:
• onduidelijk of te snel spreken
• slissen
• nasaliteit (door de neus spreken)
• stotteren
• onvoldoende spierkracht in het mondgebied waardoor er een spraakstoornis optreedt (dysartrie), mogelijk ook als gevolg van een beroerte (CVA), een spierziekte (A.L.S.), een hersentumor of de ziekte van Parkinson

Meer lezen: http://www.logopedie.nl/site/spraak

Heeft u problemen met de spraak? Neem dan contact met ons op.

Slikken

Slikstoornissen kunnen onder andere ontstaan na een operatie in het mondgebied, een beroerte (CVA), een spierziekte, een hersentumor of de ziekte van Parkinson. Problemen die op kunnen treden zijn bijvoorbeeld: moeite met kauwen, verslikken of het blijven hangen van voedsel. Aanmelden voor slikproblemen gaat altijd via een verwijzing van de huisarts of specialist.

Meer lezen: http://www.logopedie.nl/site/slikstoornissen_bij_volwassenen

Ook kan er een afwijkende slik als gewoonte ontstaan zijn. Een afwijkende slik is bijvoorbeeld als de tong tijdens het slikken tegen de tanden duwt of tussen de tanden komt. Verkeerd slikken geeft vervorming van het gebit.

Meer lezen: http://www.logopedie.nl/site/afwijkende_mondgewoonten

Heeft u problemen met het slikken? Neem dan contact met ons op.

Adem

Problemen met ademen kan diverse klachten geven:
• duizeligheid
• benauwd gevoel op de borst
• niet diep genoeg kunnen ademhalen
• kortademigheid
• onvoldoende adembeheersing
• hyperventilatie
• stemproblemen

Meer lezen: http://www.logopedie.nl/site/stem

Heeft u problemen met het ademen? Neem dan contact met ons op.

Stem

Er kunnen problemen met de stem ontstaan als de stem in het dagelijks leven intensief gebruikt wordt bij het spreken en zingen. Er kunnen verschillende klachten ontstaan, zoals:

• heesheid / schor stemgeluid
• pijnlijk of branderig gevoel in de keel bij het spreken
• moe worden van het spreken
• niet hard genoeg kunnen spreken
• stembereik neemt af
• het gevoel alsof er een prop in de keel zit die niet weggeslikt kan worden

Vooral in spreekberoepen zal een zwakke stem tot problemen leiden.

Meer lezen: http://www.logopedie.nl/site/stem

Heeft u problemen met uw stem? Neem dan contact met ons op.
Aanmelden voor stemproblemen gaat altijd via een verwijzing van de huisarts of KNO-arts.

Gehoor – Logopedie volwassenen

Tijdens de communicatie is het kunnen spreken heel belangrijk. Maar net zo belangrijk is het kunnen horen van de gesproken taal. Wanneer het gehoor problemen geeft, vormt dit een belemmering in de communicatie. Klachten die vaak genoemd worden zijn:

• het niet goed verstaan van spraak
• het niet goed kunnen volgen van gesprekken
• achteruitgang van de eigen spraak
• moeite met het horen en verstaan in achtergrondlawaai
• moeite met auditieve discriminatie (bijvoorbeeld: het waarnemen van kleine verschillen in spraakklanken)

Slechthorende en dove mensen kunnen wij helpen door het trainen van spraakafzien en door de eigen uitspraak te verbeteren.

Meer lezen: http://www.logopedie.nl/site/gehoor

Heeft u problemen met de communicatie door gehoorproblemen? Neem dan contact met ons op.