Stem

De stem van je kind kan wel eens hees of schor zijn. eze stemproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld na veel schreeuwen en zingen tijdens een schoolreisje. Meestal is dit na een paar dagen weer over. Als de stem hees of schor blijft, is dat vervelend voor je kind.

Oorzaken van stemproblemen:

• Stemmisbruik zoals schreeuwen, hard praten of veel kuchen
• Verkeerd stemgebruik
• Verkeerde ademhaling
• Knobbeltjes op de stembanden, meestal door verkeerd stemgebruik. Deze kunnen operatief verwijderd worden, maar komen weer terug als het stemgebruik niet verandert.
• Poliepen op de stembanden. Deze kunnen alleen operatief verwijderd worden.

 

stem

 

Heeft jouw kind regelmatig last van een hese of schorre stem? Neem dan contact met ons op. Logopediepraktijk Butterhuizen kan helpen om de stem weer helder te krijgen. Dit gaat altijd via een verwijzing van de huisarts of KNO-arts.
Wij zullen eerst een stemonderzoek afnemen bij je kind. Er wordt dan gekeken hoe je kind zijn stem gebruikt en hoe de kwaliteit van het stemgeluid is. Op een speelse manier leren we een goede stemtechniek aan en geven we tips om het stemmisbruik te verminderen of af te leren.

Meer informatie: http://www.logopedie.nl/site/stemklachten