Stem

De stem van je kind kan wel eens hees of schor zijn. Deze stemproblemen kunnen verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld na veel schreeuwen en zingen tijdens een schoolreisje. Meestal is dit na een paar dagen weer over. Als de stem hees of schor blijft, is dat vervelend voor je kind.

Oorzaken van stemproblemen:

• Stemmisbruik zoals schreeuwen, hard praten of veel kuchen
• Verkeerd stemgebruik
• Verkeerde ademhaling
• Knobbeltjes op de stembanden, meestal door verkeerd stemgebruik. Deze kunnen operatief verwijderd worden, maar komen weer terug als het stemgebruik niet verandert.
• Poliepen op de stembanden. Deze kunnen alleen operatief verwijderd worden.