Dorien Harder

Dorien Harder is logopedist en praktijkhouder en zij is in 1990 afgestudeerd als logopedist-akoepedist aan de Hogeschool van Amsterdam. In 1991 heeft zij Logopedie Centrumwaard voorheen Logopediepraktijk Butterhuizen opgericht. Dorien heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met lees- en spellingproblemen. Zij staat sinds 2009 geregistreerd in het dyslexiedeskundigenbestand van onze beroepsvereniging de NVLF. Daarnaast heeft zij bij- en nascholingen gevolgd in o.a.: Sensorische Informatieverwerking, Prompt articulatietherapie, Stemtherapie bij volwassenen en kinderen, Autisme en logopedie en Oral-Myo Functional Therapie (OMFT). Naast het behandelen van cliënten houdt zij zich bezig met het praktijk- en kwaliteitsmanagement en het realiseren van (multidisciplinaire) samenwerking.

 

Esther Hegeman

Esther Hegeman is in 1988 afgestudeerd als logopedist-akoepedist aan de Hogeschool van Enschede. Zij is sinds 2004 werkzaam bij Logopedie Centrumwaard/Logopediepraktijk Butterhuizen. Na haar afstuderen heeft zij als logopedist gewerkt bij de Logopedische dienst Hellendoorn-Ommen-Avereest. Van 1991 tot en met 2002 was zij medeoprichter en eigenaar van het Medisch centrum “De Kruidenwijk” te Nijverdal, waar zij een logopedische praktijk had. Na haar opleiding heeft Esther verschillende bij- en nascholingen gevolgd, zoals o.a.: Sensorische Informatieverwerking, Dyslexie: onderzoek en behandeling, Logopedie en Marktwerking, Logopedie en Tandheelkunde. In de praktijk behandelt zij voornamelijk kinderen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis, met stemproblemen, met Schisis en kinderen met lees- en spellingproblemen. Ook behandelt zij volwassenen met stemproblemen en volwassenen met een dysartrie en/of afasie.

Ilse van der Schaaf

Ilse van der Schaaf is in 2012 afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven en sindsdien werkzaam bij Logopedie Centrumwaard/Logopediepraktijk Butterhuizen. Na haar opleiding heeft Ilse verschillende bij- en nascholingen gevolgd, zoals onder andere de cursus ‘Dyslexie herkenning onderzoek en behandeling’ en ‘Verbale ontwikkelingsdyspraxie’. In de praktijk behandelt zij voornamelijk kinderen van 3 tot 16 jaar oud met spraak- en taalstoornissen en afwijkende mondgewoonten.

Ria Nagel

Ria Nagel is in 1990 afgestudeerd als logopedist-akoepedist aan de Hogeschool Eindhoven. Ze is vanaf 2019 werkzaam bij Logopediepraktijk Centrumwaard.
Na haar afstuderen werkte Ria zeven jaar als logopedist bij Epilepsie Centrum Kempenhaeghe te Heeze. Van 1991 tot 2007 had zij een vrijgevestigde praktijk voor logopedie en stottertherapie te Veldhoven. Vanaf 2009 werkte zij gedurende 11 jaar als allround logopedist in logopediepraktijk Hoorn. Na haar afstuderen heeft ze diverse na- en bijscholingen gevolgd: o.a. de opleiding stottertherapie aan de Hogeschool Rotterdam, trainingen gericht op stemtherapie (o.a. manuele facilitatie van de larynx, en stemtherapie volgens het 3 zones stemmodel), het betrekken van ouders bij de behandeling van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS), en ondersteunend tekenen bij TOS.
In de praktijk behandelt zij kinderen met spraak-taalproblemen, afwijkend mondgedrag en stotteren. Ook behandelt zij volwassenen met stem- en ademproblemen.

Eva Jansen

Eva Jansen is in 2021 afgestudeerd als logopediste aan de Hogeschool Utrecht, Tijdens haar opleiding heeft zij tijdens verschillende stages ervaring opgedaan met afwisselende doelgroepen en hulpvragen. Ook heeft zij een minor Kind in de Zorg gevolgd, waarbij zij een breder beeld kreeg van de ontwikkeling van kinderen en de impact die verschillende aandoeningen kunnen hebben op het leven van een kind en zijn omgeving. In de praktijk ziet zij voornamelijk kinderen met spraak- en taalproblematiek.