Over ons

Ons team

Het team bestaat uit vier allround logopedisten. Wij zijn lid van de N.V.L.F. (Nederlandse Vereniging Logopedie en Foniatrie) en staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. We nemen deel aan verschillende kwaliteitskringen en houden onze kennis op peil door het volgen van bij- en nascholing.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorien Harder

Unregistered RawShooter essentials 2005 1.1.2 bld 14

Dorien Harder is logopedist en praktijkhouder en zij is in 1990 afgestudeerd als logopedist-akoepedist aan de Hogeschool van Amsterdam. In 1991 heeft zij Logopedie Centrumwaard voorheen Logopediepraktijk Butterhuizen opgericht. Dorien heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van kinderen met lees- en spellingproblemen. Zij staat sinds 2009 geregistreerd in het dyslexiedeskundigenbestand van onze beroepsvereniging de NVLF. Daarnaast heeft zij bij- en nascholingen gevolgd in o.a.: Sensorische Informatieverwerking, Prompt articulatietherapie, Stemtherapie bij volwassenen en kinderen, Autisme en logopedie en Oral-Myo Functional Therapie (OMFT). Naast het behandelen van cliënten houdt zij zich bezig met het praktijk- en kwaliteitsmanagement en het realiseren van (multidisciplinaire) samenwerking.
Dorien is aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag.

Esther Hegeman

Esther Hegeman is in 1988 afgestudeerd als logopedist-akoepedist aan de Hogeschool van Enschede. Zij is sinds 2004 werkzaam bij Logopedie Centrumwaard/Logopediepraktijk Butterhuizen. Na haar afstuderen heeft zij als logopedist gewerkt bij de Logopedische dienst Hellendoorn-Ommen-Avereest. Van 1991 tot en met 2002 was zij medeoprichter en eigenaar van het Medisch centrum “De Kruidenwijk” te Nijverdal, waar zij een logopedische praktijk had. Na haar opleiding heeft Esther verschillende bij- en nascholingen gevolgd, zoals o.a.: Sensorische Informatieverwerking, Dyslexie: onderzoek en behandeling, Logopedie en Marktwerking, Logopedie en Tandheelkunde. In de praktijk behandelt zij voornamelijk kinderen met een spraak-taalontwikkelingsstoornis, met stemproblemen, met Schisis en kinderen met lees- en spellingproblemen. Ook behandelt zij volwassenen met stemproblemen en volwassenen met een dysartrie en/of afasie. Esther is                                                              aanwezig op dinsdag en donderdag.

 

Ilse van der Schaaf

Ilse van der Schaaf is in 2012 afgestudeerd als logopedist aan de Fontys Paramedische Hogeschool in Eindhoven en sindsdien werkzaam bij Logopedie Centrumwaard/Logopediepraktijk Butterhuizen. Na haar opleiding heeft Ilse verschillende bij- en nascholingen gevolgd, zoals onder andere de cursus ‘Dyslexie herkenning onderzoek en behandeling’ en ‘Verbale ontwikkelingsdyspraxie’. In de praktijk behandelt zij voornamelijk kinderen van 3 tot 16 jaar oud met spraak- en taalstoornissen en afwijkende mondgewoonten.
Ilse is aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

 

 

Michelle Kwantes

Michelle Kwantes is sinds augustus 2018 afgestudeerd als allround logopedist aan de Hogeschool Windesheim in Almere en is sinds September 2018 werkzaam bij Logopedie Centrumwaard/Logopediepraktijk Butterhuizen.
Tijdens de diverse stages binnen de opleiding heeft Michelle veel ervaring opgedaan met kinderen in alle leeftijdscategorieën, met diverse problematiek. Daarnaast heeft Michelle een verdiepingsminor gevolgd over ‘Kinderen met een specifieke taalontwikkelingsstoornis’. In de praktijk behandelt zij voornamelijk kinderen, in alle leeftijden, met spraak- en taalstoornissen en afwijkende mondgewoonten.

Michelle is werkzaam op maandag, donderdag en vrijdag.