Werkwijze algemeen

WERKWIJZE AANMELDEN

Aanmelden kan via het aanmeldformulier.
Je kunt natuurlijk ook bellen (072-5744261) of mailen naar info@logopediecentrumwaard.nl.
Tijdens een behandeling kan het voor komen dat de telefoon niet beantwoord wordt. Spreek een bericht in, dan word je zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Verwijzing/Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)
Je kunt direct een afspraak met ons maken. Een verwijsbrief van de huisarts, tandarts of specialist is niet meer nodig. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de directe toegankelijkheid, zoals CZ, Delta Lloyd en Ohra. Ben je bij één van deze zorgverzekeraars verzekerd, dan heb je wel een verwijsbrief nodig.
Tijdens de DTL-screening zullen wij je enkele algemene vragen stellen over jouw klacht en over de gezondheid van jou of je kind.

Wil je liever eerst met je huisarts overleggen? Dat kan. Dan kun je je huisarts alsnog om een verwijsbrief vragen.

WERKWIJZE EERSTE AFSPRAAK

Wanneer je voor het eerst naar de praktijk komt vragen wij je het volgende mee te nemen:

– Verzekeringspas
– Identiteitsbewijs (*)
– Verwijzing van de arts (indien u geen gebruik maakt van DTL)

(*) identificatieplicht in de zorg:
Bij het ontvangen van medische zorg, zoals ook bij ons in de logopediepraktijk, moet je een geldig identiteitsbewijs laten zien. Zorgverleners controleren daarmee of je degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. De overheid wil zo fraude tegengaan. Denk aan onverzekerden die met een zorgpas van een ander hun behandeling in het ziekenhuis vergoed proberen te krijgen.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. We willen dan ook vragen om bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Klik hier voor meer informatie over de identificatieplicht.

WERKWIJZE BEHANDELING

De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en, indien nodig, een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten wordt er een behandelplan opgesteld en deze wordt met jou besproken.

Bij de eerste afspraak wordt ook de behandelovereenkomst besproken. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook wordt in de behandelovereenkomst bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en logopedist geregeld conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Hierin worden eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming, inzage en geheimhouding.

Een behandeling duurt gemiddeld 30 minuten, waarvan 5 minuten gereserveerd is voor administratie. De behandeling zal in de meeste gevallen wekelijks plaatsvinden, bij voorkeur op een vaste tijd. Een andere frequentie is ook mogelijk en in overleg kan de behandeling ook aan huis plaatsvinden. Hier is wel een medische indicatie voor nodig.

Na elke behandeling worden er oefeningen meegegeven. Het is in het belang van de behandeling dat deze oefeningen thuis worden gedaan.

Bij kinderen wordt de behandeling spelenderwijs aangepakt. Je wordt als ouder/verzorger betrokken bij de behandeling, zodat je op de hoogte blijft en samen met je kind kunt oefenen. Je kunt als ouder bij de behandeling aanwezig zijn.

Er is een uitstekende samenwerking met de scholen. Indien gewenst is er overleg en worden leerkrachten geadviseerd hoe ze in de klas kunnen ondersteunen.

Na een bepaalde periode vindt er een evaluatie plaats en wordt er besloten of de behandeling wordt voortgezet of kan worden beëindigd. Aan het eind van het behandeltraject wordt er een eindverslag gemaakt.

WERKWIJZE CONTINUITEIT VAN DE BEHANDELING

Als praktijk doen wij ons best om zo veel mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het wel eens voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat de logopedist ziek is, een nascholing volgt, op vakantie gaat of andere verplichtingen heeft. In overleg bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaats vinden. Indien mogelijk wordt de logopedist die dag of periode vervangen door een collega logopedist. Mocht het onverhoopt zo zijn dat er geen ander tijdstip kan worden gevonden en geen vervanging mogelijk is, dan zorgen wij ervoor dat je oefeningen en tips/advies meekrijgt zodat je tot de volgende afspraak thuis kunt oefenen.

WERKWIJZE AFSPRAAK ANNULEREN

De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Afspraken die te laat of niet zijn afgemeld, worden bij jou in rekening gebracht. Deze kosten kun je niet bij je zorgverzekeraar indienen.