5 januari 2018

Cursus eet- en drinkproblemen bij baby’s en zeer jonge kinderen

In januari 2017 hebben Ilse en Dorien deze boeiende cursus over eet-en drinkproblemen gevolgd. Tijdens de cursus zijn de meest voorkomende oorzaken van deze problemen bij kinderen van 0 tot 2 jaar behandeld.

Normale ontwikkeling als basis

Bij deze cursus vormt de normale ontwikkeling van het eten en drinken een belangrijke basis. Na het volgen van deze actuele cursus zijn we volledig op de hoogte van de meest succesvolle behandelingen van baby’s en zeer jonge kinderen met eet- en drinkproblemen.

Meer info over dit onderwerp: Preverbale logopedie

5 januari 2018

Cursus behandeling van spraakstoornissen bij jonge kinderen

In januari 2017 hebben Ilse, Daria en Dorien de cursus Behandeling van spraakstoornissen bij jonge kinderen volgens de principes van Hodson en Paden gevolgd.

In de praktijk komen wij veel kinderen tegen met een achterstand in de spraakontwikkeling. De spraakklanken worden niet goed waargenomen en de klanken worden onderling met elkaar verwisseld of vereenvoudigd uitgesproken, terwijl je dit, gezien de leeftijd, niet meer zou verwachten. Dit noemen we een fonologische articulatiestoornis. De verstaanbaarheid van deze kinderen is matig tot slecht.
Het doel van de methode is dat het kind zo snel mogelijk verstaanbaar spreekt voor de directe omgeving. Voor jonge kinderen betekent dit meestal dat het kind verstaanbaar moet zijn als het in korte zinnen spreekt. De therapie wordt in spelvorm aangeboden.

8 januari 2017

Nieuwe vestiging Logopediepraktijk Butterhuizen

Met ingang van 9 januari 2017 heeft Logopediepraktijk Butterhuizen een tweede vestiging in Heerhugowaard. De nieuwe praktijk is gevestigd op de Rustenburgerweg 91-93. De praktijk bevindt zich in het pand van Kinderopvang  Babbels en StudieSucces en ligt op loopafstand van winkelcentrum Middenwaard.

4 december 2016

Dorien Harder doet cursus Complete Vocal Technique

In november 2016 heeft Dorien de cursus Complete Vocal Technique succesvol afgerond.

Complete Vocal Technique (CVT) is in eerste instantie ontwikkeld voor zangers, maar de technieken worden ook ingezet bij uiteenlopende stembehandelingen, waarbij direct een verandering van stem mogelijk is zonder lange tijd oefeningen te doen.

De Deense stemonderzoeker Cathrine Sadolin ontwikkelde dit systeem voor het gebruik van de stem, waarbij het mogelijk is om alle geluiden te produceren op een gezonde manier met technieken voor alle zangstijlen. De technieken worden gebruikt voor vocale begeleiding, het voorkomen en oplossen van stemproblemen.

Heeft u last van uw stem tijdens het praten of ben u regelmatig hees, neem dan contact met ons op.

16 augustus 2016

Op 1 september start Daria Gasiorek

Per 1 september 2016 krijgen wij er een nieuwe enthousiaste collega bij: Daria Gasiorek. Daria vervangt Chantal, die binnenkort de praktijk zal verlaten. Daria zal gaan starten op de vrijdag en zaterdag. Binnenkort zullen wij haar nader aan u voorstellen. Wij wensen Daria veel succes!

16 augustus 2016

Chantal gaat praktijk verlaten

Dit voorjaar is onze collega Chantal bevallen van een prachtige en gezonde zoon, Youri. Hierdoor heeft zij het drukker thuis gekregen en heeft ervoor gekozen om minder te gaan werken. Wij begrijpen dit natuurlijk maar vinden het wel heel jammer dat zij onze praktijk gaat verlaten.

afscheid-chantal
Afscheidsetentje van Chantal met het gehele team in Bergen
Chantal gaat praktijk verlaten
16 juli 2016

Dorien Harder heeft workshop Spreekbeentje gevolgd

In juli 2016 heeft Dorien de workshop “Spreekbeentje” gevolgd.  Het spreekbeentje is een praktisch en doelmatig hulpmiddel bij de stem- en spraaktraining. Het is een kunststof staafje dat losjes tussen de tanden wordt gehouden tijdens de spraakoefeningen. Het gebruik van het spreekbeentje vergroot de bewustwording van lip-, kaak-, gehemelte- en tongpositie. Deze bewustwording is een eerste stap in de verbetering van de articulatie en de stemgeving.  Klik hier voor meer informatie over het spreekbeentje:

4 maart 2016

Esther en Ilse doen cursus Stemtherapie bij kinderen

In februari 2016 hebben Esther Hegeman en Ilse van der Schaaf de cursus Stemtherapie bij kinderen gevolgd.

Wij komen in de logopediepraktijk geregeld het probleem van heesheid bij kinderen tegen. Ilse en Esther hebben een uitgebreide cursus stemtherapie bij kinderen gevolgd om nog beter te kunnen vaststellen of deze kinderen logopedie nog hebben. De therapie bestaat uit diverse adem-, stem- en ontspanningsoefeningen die in spelvorm aangeboden worden.

Heeft uw kind last van stemproblemen en heesheid neem dan contact met ons op voor hulp en advies.

4 maart 2016

Esther Hegeman doet cursus Stemtherapie

In januari 2016 heeft Esther Hegeman de cursus Stemtherapie bij beroepssprekers gevolgd.

Aan het stemgebruik bij beroepssprekers worden speciale eisen gesteld. Sommige sprekers hebben regelmatig klachten over hun stem. Soms ontstaan er afwijkingen aan de stemplooien ten gevolge van verkeerd adem- en stemgebruik. In andere gevallen is er alleen maar sprake van inefficiënt stemgebruik. Stemtherapie van een gespecialiseerde logopedist kan hier bij uitstek bij helpen. Esther Hegeman is één van deze logopedisten in Logopediepraktijk Butterhuizen in Heerhugowaard, die u graag verder helpen en adviseren als u beroepsmatige stemproblemen heeft

4 maart 2016

Ilse van der Schaaf heeft cursus PROMPT gedaan

In oktober 2015 heeft Ilse van der Schaaf de cursus PROMPT succesvol afgerond.

PROMPT is is een therapie waarbij de logopedist het kind laat voelen wat hij/zij moet doen om een bepaalde klank te maken. Hierbij helpt de logopedist de patiënt met het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen. De cliënt bouwt zo een referentie op van het bewegingspatroon van de klank en kan daarmee vervolgens het bewegingspatroon van de klank zelf oproepen.

De PROMPT techniek vormt hiermee een waardevolle toevoeging voor het logopedisch handelen bij spraakstoornissen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen. Deze therapie helpt bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Klik hier voor meer info over Prompt