18 januari 2015

Chantal de Wit presenteert haar boek

Tijdens het NVLF-congres heeft logopediste Chantal haar nieuwe boek ‘communicatieve taaltherapie voor kinderen’ gepresenteerd. Dit boek biedt praktische werkvormen voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen.

Communicatieve taaltherapie

In oktober 2013 is het het boek Communicatieve taaltherapie voor kinderen uitgekomen. Dit boek is geschreven door logopediste Chantal samen met twee collega logopedisten. De logopedische behandeldoelen staan hierin per thema uitgewerkt voor de woordenschat, de zinsbouw en het gebruik van de taal. Het boek is geschreven voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of taalachterstand en sluit aan bij de dagelijkse belevenissen van een kind.

Chantal de Wit presenteert haar boek