4 maart 2016

Esther Hegeman doet cursus Stemtherapie

In januari 2016 heeft Esther Hegeman de cursus Stemtherapie bij beroepssprekers gevolgd.

Aan het stemgebruik bij beroepssprekers worden speciale eisen gesteld. Sommige sprekers hebben regelmatig klachten over hun stem. Soms ontstaan er afwijkingen aan de stemplooien ten gevolge van verkeerd adem- en stemgebruik. In andere gevallen is er alleen maar sprake van inefficiënt stemgebruik. Stemtherapie van een gespecialiseerde logopedist kan hier bij uitstek bij helpen. Esther Hegeman is één van deze logopedisten in Logopediepraktijk Butterhuizen in Heerhugowaard, die u graag verder helpen en adviseren als u beroepsmatige stemproblemen heeft