4 maart 2016

Ilse van der Schaaf heeft cursus PROMPT gedaan

In oktober 2015 heeft Ilse van der Schaaf de cursus PROMPT succesvol afgerond.

PROMPT is is een therapie waarbij de logopedist het kind laat voelen wat hij/zij moet doen om een bepaalde klank te maken. Hierbij helpt de logopedist de patiënt met het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen. De cliënt bouwt zo een referentie op van het bewegingspatroon van de klank en kan daarmee vervolgens het bewegingspatroon van de klank zelf oproepen.

De PROMPT techniek vormt hiermee een waardevolle toevoeging voor het logopedisch handelen bij spraakstoornissen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen. Deze therapie helpt bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Klik hier voor meer info over Prompt