6 januari 2018

Cursus Logopedie en Downsyndroom gevolgd

Bij kinderen met het syndroom van Down komt de spraak/taalontwikkeling langzaam op gang. Om de kinderen te helpen in hun taalontwikkeling, worden ondersteunende gebaren aangeboden. Indien noodzakelijk worden ook andere ondersteunende communicatiemiddelen zoals picto’s, fotoboek, praat-beleefboek gebruikt. De kinderen krijgen extra ondersteuning in het aanleren van de spraakklanken. Daarnaast kunnen kinderen met het Downsyndroom ook ondersteuning nodig hebben in het leren eten en drinken.

Na het volgen van deze cursus ben ik op de hoogte van de meest recente inzichten omtrent de behandeling van kinderen met Downsyndroom. Bij de keuze van de juiste behandeling wordt uitgegaan van de mogelijkheden van het kind en zijn omgeving om zo tot een juiste behandelwijze te komen.

In februari 2017 heeft Dorien deze cursus met veel plezier gevolgd en succesvol afgerond.